سعید سمیعی saaid.samiei

وبلاگی شامل مقالات مهندسی عمران - ادبیات - مسائل تاریخی و اجتماعی


بنام خداوند جان آفرین                       حکیم سخن در زبان آفرین

بنام خداوند جان و خرد                        کزین برتر اندیشه برنگذرد

سلام بر همه مهربانان

ارائه فرم خوداظهاری مالیاتی مهندسان در سال 1390 مربوط به کارکرد سال 1389

طبق قولی که داده بودم که به محض انتشار تفاهم نامه فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان امور مالیاتی کشور ، برای مالیات عملکرد سال 1389 ، این مقاله را در این وبلاگ منتشر سازم ، با توجه به اینکه دیروز تفاهم نامه مذکور منتشر شده ،به قولم وفا کرده و این مطلب را تنظیم و در وبلاگ قرار می دهم . به دوستانی که مقاله قبلی را مطالعه نکرده اند ، توصیه می کنم که آن را با همین عنوان در مطالب گذشته مطالعه نمایند .

همانطور که مهندسین محترم اطلاع دارند ؛ زمان ارائه فرم خوداظهاری مالیاتی برای کلیه مشاغل تا پایان تیرماه هر سال می باشد و از جمله مشاغلی که شامل این موضوع می گردد ، مهندسینی هستند که با استفاده از پروانه نظام مهندسی خود ، کارهایی انجام داده اند ، و در صورت عدم ارائه فرم خود اظهاری مشمول پرداخت جرائم سنگینی می گردند ، ضرورت دارد که مهندسین دارای پروانه نظام مهندسی ( حتی اگر کاری انجام نداده باشند ) تا پایان تیر ماه هر سال ، گزارش عملکرد خود یا همان فرم خوداظهاری را به سازمان امور مالیاتی که با توجه به آدرس محل سکونتشان ( شعبات مختلف این سازمان ) ارائه و رسید دریافت دارند .

تفاهم نامه مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان امور مالیاتی کشور

تفاهم نامه فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان امور مالیاتی کشور ، برای مالیات عملکرد سال 1389 ، دیروز منتشر گردیده و همانطور که برای عملکرد سال 1388 در روزهای پایانی ارائه فرم خوداظهاری ، یعنی در تاریخ 89/04/16این تفاهم نامه منتشر گردید ، برای امسال هم در تاریخ 90/04/18 صادر شده و جهت روئیت و یا پرینت این تفاهم نامه می توانید روی لینک زیر کلیک کنید .

 

http://tceo.ir/pdf/khodezhari90.pdf

 

همانطور که در بالا اشاره شد ، چنانچه می خواهید که در جریان کامل این مقاله قرار گیرید ، توصیه می نمایم که مطالب قبلی در این رابطه را حتماً مطالعه بفرمائید .

مفاد صورتجلسه تفاهم فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان امورمالیاتی کشور

در تاریخ 90/04/18  صورتجلسه تفاهم خوداظهاری فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان امورمالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389 ، طی شماره 230/9248/ص به کلیه امور مالیاتی شهر و استان تهران ابلاغ گردید .

در این تفاهم نامه ، دو جدول نحوه محاسبه وجود دارد و اساس کار مجاسبه همین دو جدول است . بقیه تفاهم نامه مربوط به قوانین و مقررات جریمه و غیره می باشد که به موارد خاص اشاره دارد . چنانچه دوستانی مسائلشان به موارد خاص مربوط می شود ، حتماً با یک فرد مطلع مشورت نمایند .

جدول 1 : ضریبی که به هریک از قسمتهای کار باید اعمال شود تا میزان متراژ هر قسمت مشخص شود .

نوع فعالیت

نظارت ساختمان

طراحی ساختمان

(معماری)

محاسبات ساختمان

تاسیسات مکانیک

تاسیسات برق

طراحی مهندسان شهرساز

طراحی

نظارت

طراحی

نظارت

ضریب متراژ

100٪

45٪

45٪

20٪

20٪

15٪

15٪

15٪

 

جدول 2 : مالیات متعلقه به ازای هر مترمربع که بصورت پلکانی افزایش می یابد .

متراژ فعالیت

تا 3000 مترمربع

از 3000 تا 4000 مترمربع نسبت به مازاد 3000 مترمربع

از 4000 تا 5000 مترمربع نسبت به مازاد 4000 مترمربع

از 5000 تا 7000 مترمربع نسبت به مازاد 5000 مترمربع

نسبت به مازاد 7000 مترمربع

مالیات هر مترمربع

معاف

1800 ریال

2300 ریال

2900 ریال

3500 ریال

 

توجه : به منظور تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم ،  40٪ آن بصورت نقد و مابقی در 4 قسط ماهیانه پرداخت می گردد .

بقیه در ادامه مطلب

نحوه محاسبه مالیات متعلقه برای هریک از مهندسین مشمول

مانند مطلب قبلی ، نحوه محاسبه مالیات مهندسان ساختمان ، معمار ، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی را بصورت یک مسئله مطرح و حل می نمایم . با توجه به این روش هر یک از همکاران می توانند ، میزان مالیات متعلقه به کارهایشان را محاسبه و با آگاهی از میزان آن ، اظهارنامه شان را تکمیل و به ادارات دارایی مربوطه تحویل نمایند  .

صورت مسئله : فرض را بر این می گذاریم که 4 گروه دخیل در طراحی و اجرای ساختمان در یک یا چند پروژه با هم همکاری داشته و در سال 1389  مقدار کل کار انجام شده در پروژه ها که برای همه گروه ها یکسان و برابر 16000 مترمربع  بوده باشد ( همه شان پایه یک بوده و تا این میزان کارکرد داشته اند ) . در اینصورت میزان مالیات هر قسمت چقدر خواهد بود ؟

حل مسئله محاسبه مالیات مهندس معمار :  

طبق جدول 1 فوق داریم : متراژ کارکرد مهندس معمار   مترمربع             7200=45٪ × 16000

200+2000+1000 + 1000 + 3000 = 7200

طبق جدول 2 فوق داریم :  تا 3000 مترمربع  معاف از مالیات   . 

مازاد بر 3000  مترمربع تا 4000  مترمربع  برابر 1000 مترمربع است که کارکرد مهندس معمار را شامل می شود . میزان مالیات این قسمت با توجه به مبلغ واحد آن در جدول 2 که برای سال 89 برابر  1800 ریال است   :

  ریال        1.800.000 =  1800  ×  1000

مازاد بر 4000  مترمربع تا 5000  مترمربع  برابر 1000 مترمربع است که کارکرد مهندس معمار را شامل می شود . میزان مالیات این قسمت با توجه به مبلغ واحد آن در جدول 2 که برای سال 89 برابر  2300 ریال است   :

  ریال        2.300.000 =  2300  ×  1000

مازاد بر 5000  مترمربع تا 7000  برابر 2000 مترمربع است که کارکرد مهندس معمار را شامل می شود . میزان مالیات این قسمت با توجه به مبلغ واحد آن در جدول 2 که برای سال 89 برابر  2900 ریال است   :

  ریال        5.800.000 =  2900  ×  2000

مازاد بر 7000  مترمربع برابر 200 مترمربع است که کارکرد مهندس معمار را شامل می شود . میزان مالیات این قسمت با توجه به مبلغ واحد آن در جدول 2 که برای سال 89 برابر  3500 ریال است   :

  ریال        700.000 =  3500  ×  200

بنابر آنچه در محاسبات فوق آمد ، کل مالیات متعلقه به مهندس معمار برابر است با    :

  ریال        10.600.000 =   700.000 +  5.800.000 + 2.300.000 +  1.800.000

حل مسئله محاسبه مالیات مهندس محاسب ساختمان :  

طبق جدول 1 فوق داریم : متراژ کارکرد مهندس محاسب   مترمربع         7200=45٪ × 16000

200+2000+1000 + 1000 + 3000 = 7200

برای مهندس محاسب عیناً مانند مهندس معمار و نهایتاً هم مبلغ مالیاتشان برابر است . چون هم ضریب شان با هم برابر است ( چون در هر دو ضریب مقدار کارشان  45%  است ) و هم مقدار کل کارشان که 16000 مترمربع بوده است .

بنابراین ، کل مالیات متعلقه به مهندس محاسب برابر است با    :

  ریال        10.600.000 =   700.000 +  5.800.000 + 2.300.000 +  1.800.000

حل مسئله محاسبه مالیات مهندس ناظر ساختمان :  

طبق جدول 1 فوق داریم : متراژ کارکرد مهندس ناظر ساختمان   مترمربع             16000=100٪ × 16000

9000 + 2000 +1000 + 1000 + 3000 = 16000

طبق جدول 2 فوق داریم :  تا 3000 مترمربع  معاف از مالیات   . 

مازاد بر 3000  مترمربع تا 4000  مترمربع  برابر 1000 مترمربع است که کارکرد مهندس ناظر را شامل می شود . میزان مالیات این قسمت با توجه به مبلغ واحد آن در جدول 2 که برای سال 89 برابر  1800 ریال است   :

  ریال        1.800.000=  1800  ×  1000

مازاد بر 4000  مترمربع تا 5000  مترمربع  برابر 1000 مترمربع است که کارکرد مهندس ناظر را شامل می شود . میزان مالیات این قسمت با توجه به مبلغ واحد آن در جدول 2 که برای سال 89 برابر  2300 ریال است   :

  ریال        2.300.000=  2300  ×  1000

مازاد بر 5000  مترمربع تا 7000  مترمربع  برابر 2000 مترمربع است که کارکرد مهندس ناظر را شامل می شود . میزان مالیات این قسمت با توجه به مبلغ واحد آن در جدول 2 که برای سال 89 برابر  2900 ریال است   :

  ریال        5.800.000=  2900  ×  2000

مازاد بر 7000  مترمربع برابر 9000 مترمربع است که کارکرد مهندس ناظر را شامل می شود . میزان مالیات این قسمت با توجه به مبلغ واحد آن در جدول 2 که برای سال 89 برابر  3500 ریال است   :

  ریال        31.500.000=  3500  ×  9000

بنابر آنچه در محاسبات فوق آمد ، کل مالیات متعلقه به مهندس ناظر برابر است با    :

  ریال        41.400.000 =  31.500.000  + 5.800.000 +  2.300.000 +   1.800.000

ای بیچاره ناظر ! ای بینوا ناظر ! چند برابر این مبلغ را دریافت داشته ای که باید این مبلغ را مالیات بپردازی . تو که حساب دیفرانسیل و انتگرال بلد بودی ، توکه درس محاسبات عددی را در دانشگاه گذرانده ای ، پس چطور شد و اینجا کلاه سرت رفت ؟ نمی دانستی که اگر هم خدا هوایت را داشته باشد و ساختمانی که تو ناظر آن هستی نریزد و یا همسایه بغلی اش را به درون گود نکشد ، این اندازه باید مالیات بپردازی ؟ راستش را بگو ، چقدر بابت این 16000 مترمربع دریافت کرده ای که نزدیک چهار میلیون و دویست هزارتومان مالیات می خواهی بپردازی ؟ امیدوارم که لا اقل کسر نیاوری !

همه این موضوعات بر می گردد به اینکه ما مهندسین به اندازه کارگرانی که حساب و دیفرانسیل و انتگرال بلد نیستند ، متحد نیستیم و هرکداممان سعی می کند که زیرآب دیگری را بزند و کاری را بگیرد و نهایتاً آشفته بازاری پدید آید و تغاری بشکند و ماستی بریزد و ......  .  

حل مسئله محاسبه مالیات مهندس ناظر تاسیسات برقی :  

طبق جدول 1 فوق داریم : متراژ کارکرد مهندس ناظر تاسیسات برقی  مترمربع     2400=15٪ × 16000

طبق جدول 2 فوق داریم :  تا 3000 مترمربع  معاف از مالیات  . بنابراین این مهندس ناظر تاسیسات برقی در رنج معافیت قرار داشته و مالیات متعلقه وی ، صفر ریال می باشد . 

حل مسئله محاسبه مالیات مهندس طراح تاسیسات برقی :  

طبق جدول 1 فوق داریم : متراژ کارکرد مهندس طراح تاسیسات برقی  مترمربع    2400=15٪ × 16000

طبق جدول 2 فوق داریم :  تا 3000 مترمربع  معاف از مالیات  . بنابراین این مهندس طراح تاسیسات برقی در رنج معافیت قرار داشته و مالیات متعلقه وی ، صفر ریال می باشد . 

حل مسئله محاسبه مالیات مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی :  

طبق جدول 1 فوق داریم : متراژ کارکرد مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی   مترمربع     3200=20٪ × 16000

200+3000 = 3200

طبق جدول 2 فوق داریم :  تا 3000 مترمربع  معاف از مالیات   . 

مازاد بر 3000  مترمربع تا 4000  مترمربع  برابر 200 مترمربع است که کارکرد مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی را شامل می شود . میزان مالیات این قسمت با توجه به مبلغ واحد آن در جدول 2 که برای سال 89 برابر  1800 ریال است   :

  ریال        360.000=  1800  ×  200

بنابراین کل مالیات متعلقه به مهندس ناطر تاسیسات مکانیکی برابر 360.000 ریال می باشد .

حل مسئله محاسبه مالیات مهندس طراح تاسیسات مکانیکی :  

طبق جدول 1 فوق داریم : متراژ کارکرد مهندس طراح تاسیسات مکانیکی   مترمربع     3200=20٪ × 16000

200+3000 = 3200

طبق جدول 2 فوق داریم :  تا 3000 مترمربع  معاف از مالیات   . 

مازاد بر 3000  مترمربع تا 4000  مترمربع  برابر 200 مترمربع است که کارکرد مهندس طراح تاسیسات مکانیکی را شامل می شود . میزان مالیات این قسمت با توجه به مبلغ واحد آن در جدول 2 که برای سال 89 برابر  1800 ریال است   :

  ریال        360.000=  1800  ×  200

بنابراین کل مالیات متعلقه به مهندس ناطر تاسیسات مکانیکی برابر 360.000 ریال می باشد .

 

پیش بینی تفاهم نامه ای که در سال 91 منتشر می شود و مربوط به کارکرد همین امسال یعنی سال 90 خواهد بود

با توجه به سوابق تفاهم نامه ها و نحوه تغییرات سال به سال آنها ، تقریباً می شود جداول 1 و 2 تفاهم نامه سال 90 را اعلام کرد . مگر اینکه یک اتفاق خارق العاده و خاصی اتفاق بیفتد . این پیش بینی و حدس زدن برای این است که مهندسینی که هم اکنون با پروانه هایشان کار می کنند ، بدانند که مالیات شان چقدر می شود و حواسشان باشد تا سال آینده گریه شان در نیاید . جدول 1 تغییری نخواهد کرد و جدول 2 تغییری خواهد داشت که هر دو جدول برای مالیات سال 90 بشرح زیر پیش بینی می شود .

جدول 1 : ضریبی که به هریک از قسمتهای کار باید اعمال شود تا میزان متراژ هر قسمت مشخص شود .

نوع فعالیت

نظارت ساختمان

طراحی ساختمان

(معماری)

محاسبات ساختمان

تاسیسات مکانیک

تاسیسات برق

طراحی مهندسان شهرساز

طراحی

نظارت

طراحی

نظارت

ضریب متراژ

100٪

45٪

45٪

20٪

20٪

15٪

15٪

15٪

 

جدول 2 : مالیات متعلقه به ازای هر مترمربع که بصورت پلکانی افزایش می یابد .

متراژ فعالیت

تا 3000 مترمربع

از 3000 تا 4000 مترمربع نسبت به مازاد 3000 مترمربع

از 4000 تا 5000 مترمربع نسبت به مازاد 4000 مترمربع

از 5000 تا 7000 مترمربع نسبت به مازاد 5000 مترمربع

نسبت به مازاد 7000 مترمربع

مالیات هر مترمربع

معاف

2200 ریال

2700 ریال

3400 ریال

4100 ریال

 

حال مهندسینی که با پروانه هایشان در سال 90 کار می کنند می توانند مشابه آنچه در فوق توضیح دادم ، مالیات متعلقه را حساب کنند و هنگام فروش برگه با دید باز عمل کنند . بطور مثال برای یک مهندس ناظر ساختمان با کارکرد 16000 مترمربع در سال 90 ، مالیاتی برابر 48.600.000 ریال پیش بینی می شود و برای یک مهندس محاسب ساختمان با همین 16000 مترمربع کارکرد   ، مالیاتی برابر 12.520.000 ریال  پیش بینی می شود . 

+ نوشته شده در سه‌شنبه 21 تیر‌ماه سال 1390ساعت 10:45 ق.ظ توسط سعید سمیعی نظرات (1)منوی سایت

پیوند ها

آرشیو سایت

موضوعات سایت

صفحات خاص سایت

آخرین مطالب سایت

آمار سایت

فال حافظ

ابتدا نیت کنید

برای گرفتن فال خود اینجا را کلیک کنید

موسیقی متن

طراحی